سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت، دانشجو و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی حمزه ای – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران
علی دوستدار – گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی- مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد س
alidoustdar@yahoo.com عزیزیان – دانشکده مهندسی مکانیک – دانشگاه مدیترانه شرقی – فاماگوستا – قبرس

چکیده:

ارتباط دانشگاه و صنعت برای هر دو بخش مفید و سودمند است و اگر این حقیقت توسط هر دو بخش درک شود، توسعه صنعت و پیشرفت دانشگاه با حداکثر سرعت انجام خواهد شد . امروزه هیچ کشوری در ارتباط میان صنعت و دانشگاه تردیدی به خود راه نمی دهد . با بررسی ریشه ای و تاریخی در شکوفائی اقتصادی کشورهای توسعه یافته، مشخص می شود که بخش عظیمی از پیشرفت اقتصادی، مدیون ارتباط مداوم و سازنده مراکز دانشگاهی با مراکز صنعتی و دستگاهه ای اجرائی کشورهاست، که آن منوط به تخصیص بودجه های عظیم به بخش تحقیقات در این کشورها می باشد، سیاستگذاری کلان در این کشورها، بیانگر آن است که از نظر آنان این سطح ارتباط قانع کننده نیست و باید در جهت ارتباط بیشتر آن تلاش کرد . در این مقاله نیز ضمن بررسی اهمیت و ضر ورت ارتباط میان صنعت و دانشگاه و بررسی نارسایی های موجود در ارتباط دانشگاه و صنعت به ارائه راهکارهائی از قبیل پارکهای علم و فناوری، ارتقای درجۀ علمی اساتید بر مبنای همکاری آنها با صنعت، اعطای مدرک معتبر در مقابل کار تحقیقاتی دانشجویان در صنعت، تغییر و احد های درسی و سرفصل های دروس با نظر صنعت، حمایت مالی دولت از قراردادهای صنعت و دانشگاه پرداخته شده است.