سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نسرین گله دار – کارشناس ارشد پرستاری عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

چکیده:

انطباق امور پزشکی با موازین شرع عبارت استاز الزام به موازین اسلامی در ارائه خدمات پزشکی اصل ۴ قانون اساسی همه کارگزاران و نهادهای این کشور ر مکلف کرده کرده که کلیه قوانین و مقررات و عملکردهایشان منطبق با ارزشها و موازین اسلام باشد دراین راستا انطباق امور پزشکی با موازین شرع مطرح شد تا در عرصه طب که جان و روح انسان ها با آن سروکار دارد قوانین الهی ملاک قرا رگیرد چه بسیارند بیمارانی که به دلیل حجب و حیا و التزام به رعایت موازین شرع مقدس و کمبود متخصصین همگن با عدم رعایت قوانین الهی در مراکز درمانی از مراجعه خودداری نموده و لطمات جبران ناپذیری به سلامتشان وارد می شود معضل اختلاط زنان و مردان در اتاق عملها بیشتر مشهود است در عملهای جراحی مشکل لمس و نگاه وجود دارد هرچند که شرایط ضرورت این مسئله را رفع میکند ولی بهتر است که امکانات را چنان قرار داد تا مسئله ضرورت حذف گردد.