سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین رجب پور – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی. کارشناس شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی

چکیده:

آب پایه و اساس کشاورزی است و کشت بدون آن امکان‌پذیر نیست. در مناطقی که نزولات جوی زیاد و به اندازه کافی است، نیازمندی‌های رطوبتی گیاهان بوسیله‌ی نزولات جوی برآورده می‌شود. ولی در مناطقی که نزولات جوی کم است و تکافوی نیاز آبی گیاهان را نمی‌کند، به ناچار باید به امر آبیاری اقدام شود. محدوده‌ی شبستر، با توجه به کمبود بارندگی و فقر سفره‌های آب زیرزمینی و با توجه به اینکه یکی از قطب‌های کشاورزی استان می‌باشد از نظر لزوم توسعه‌ی روش‌های آبیاری تحت فشار شایان توجه است. طبق نتایج حاصله، مهمترین عوامل موثر بر استفاده یا عدم استفاده کشاورزان از روش آبیاری تحت فشار در این منطقه، پراکندگی و کوچکی قطعات، کمبود آب، سنتی بودن تولید و مخلوط بودن باغ و زراعت، عدم تونایی مالی و کثرت شرکا تشخیص داده شدند.