سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمد رضا نوروزی – کار شناسی ارشد، مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب
نرگس سریع القلم – کارشناسی ارشد، ریاضیات کاربردی، دانشگاه پیام نورمراغه

چکیده:

از آنجا که بین کار آفرینی و توسعه اقتصادی رابطه خطی و مستقیم وجود دارد و به عقیده شومپیتر "کار آفرینی موتور توسعه اقتصادی است" کار آفرینی دانشگاهی نیز می تواند در توسعه فعالیت اقتصادی و اشتغال نقش اساسی ایفا نماید. در این مقاله، ابتدا به تعریف مفاهیم کار آفرینی اشاره می شود سپس موانع کار آفرینی دانشگاهی و عواملی که باعث پایین آمدن یا پایین ماندن فعالیت های اقتصادی دانشجویی در سطح کشور و کارآفرینی آنها می شود بیان می گردد. همچنین عواملی را که برای افزایش و رشد و توسعه که نقطه آغازین آن دانشگاهها فرض شده است بیان می گردد.