سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

دکتر علینقی مشایخی – استاد دانشگاه صنعتی شریف
مهندس کوروش برارپور – کارشناس ارشد مدیریت سیستم از دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تغییر به عنوان تنها ثابت زمان ما از ویژگی های جهان با تحولات پر شتاب امروز است. بر اساس نظریه شتاب تاریخ، که اشاره که رشد سریع تغییرات در ازنه های اخیر دارد، علم و فناوری، علت و عامل اصلی این تغییرات هستند. دانشگاه ها نیز به عنوان مرکز تولید و نشر این دو عامل کلیدی و مزیت آفرین برای ملت ها، در کانون توجه دولت ها و سازمان هایی قرار گرفته اند که درک درستی از رقابت و توسعه دارند. از آنجایی که در هر جامعه ای دانشگاه ها محور و موتور توسعه تلقی می شود، اما بررسی های این پژوهش حاکی از آن است که نگاه به دانشگاه، در جامعه ایرانی به گونه ای دیگری است. این مقاله یافته های مطالعه ای را ارائه می دهد که ۹ مانع یادگیری و ۵ حلقه رشد را در دانشگاه های ایران، مورد بررسی قرار داده است.