سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

تهمینه جلالی – گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس – ۷۵۱۶۹بوشهر – ایران
احمد محمدی – گروه فیزیک دانشگاه خلیج فارس – ۷۵۱۶۹بوشهر – ایران

چکیده:

انتشار پرتو در جداکننده توان ساخته شده از بلور فوتونیک را بوسیله روش های شبیه سازی FDTD دو بعدی تصحیح شده و MMP الگوسازی کرده و با نتایج آزمایشگاهی مقایسه میکنیم . بررسی محاسبات عددی نشان میدهد نتایج آزمایشگاهی در توافق خوبی با روش های FDTD دو بعدی و روش نیمه تحلیلی MMP قرار دارد .