سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشکده هنر و معماری یزد

چکیده:

بافت قدیم شهرها موجودیتی که بستر فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی شهرهای کشورمان را تشکیل داده است پس از چند صد و گاه چند هزار سال حیات در نزدیک به ۸۰ سال به چنان نا کجا آبادی تبدیل گردیده که با کوچکترین سهل انگاری امروز ما به خاطره تاریخ خواهد پیوست و با یک زلزله نه تنها سرمایه ملی ما بلکه هویت چندین هزار ساله مان نیز از بین خواهد رفت ، همانطور که طبس و بم اینچنین گردیدند . تلفات بیش از ۱۰۰ هزار نفری کشورمان در چهل سال اخیر نشان دهنده عمق فاجعه در ایران و عدم درک صحیح در نحوه تقابل با زلزله است . اگر نیک بنگریم در می یابیم که این زلزله نیست که انسانها را می کشد بلکه این مصنوعات و ساختمانها هستند که باعث کشته شدن مردم می گردند . دراین مقاله سعی شده است با درک صحیح از پدیده طبیعی زلزله در کشورمان و نقش مدیریت بحران در پیش گیری از تراژدی تخریب بافت قدیم شهر به بررسی مورفولوژیکی- اجتماعی بافت کهن بپردازیم تا بتوانیم با شناخت ودرک صحیح از آن زمینه های لازم تقابل و آمادگی در برابر این پدیده طبیعی دست یابیم .