سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: نهمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

مهدی اسدی زارچ – مدرس گروه مهندسی مواد دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مریم احتشام زاده – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
داود صالحی دولابی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

هدف از این تحقیق تولید یک پوشش سیلسی روی سطح آلومینیوم به طریق پلاسمای الکترولیتی در جریان DC میباشد.آزمایشات مورد نظر در غلظت های بالایی از سیلیکات سدیم انجام گرفت.استفاده از محلول هایغلیظ سیلیکات سدیم موجب ارجحیت رسوب سیلیسی بر رشد پوسته اکسیدی شد که بصورت جوانه هایی مملو از Siو حاوی مقادیر بسیار ناچیزی از Alظاهر گردید از SEM,EDS و XRD جهت بررسی پوشش استفاده شد.تعیین مقاومت به خوردگی پوشش ها نیز به کمک رسم منحنی های پلاریزاسیون انجام گرفت نتایج نشان داد بهینه غلظت سیلیکات سدیم در میان غلظت های انتخاب شده در این تحقیق ۳۰ گرم میباشد که تمام سطح نمونه از جوانه های سیلیسی پوشیده شد.تغییر مورفولوژی پوشش در غلظت های بسیار بالا موجب کاهش مقاومت به خوردگی پوشش شد.به علاوه افزایش غلظت محلول موجب افزایش فازهای آمورف و کاهش فازهای کریستالی گردید.