سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

غلامرضا داودی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران
علیرضا میرک – دانشجوی مقطع دکتری
مهدی دیواندری – استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمحمدعلی بوترابی – استاد دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مذاب الیاژهای منیزیم با قرارگیری در معرض هوا شدیدا اکسید می شوند پژوهشها ی اخیر نشان میدهد در اغلب مواردسطح فیلمهای اکسیدی دارای چین خوردگی است میزان چین خوردگی با ضخامت فیلم و خواص فیزیکی و شیمیایی اکسید تشکیل شده تغییر می کند هدف این تحقیق مدلسازی چین خوردگی های سطحی در الیاژهای منیزیم می باشد درجهت تولید فیلم قابل بررسی ونمونه هایی که مدلسازی آنها امکان پذیر باشد از روشی تحت عنوان روش تولیدساندویچ اکسید – فلز Oxede-metal sandwich استفاده گردید نرم افزار MATLAB جهتانجام عملیات مدلسازی مورد استفاده قرار گرفت پس از تهیه تصاویر میکروسکوپ الکترونی SEM مناسب از فیلمهای اکسیدی توسط نرم افزار مدلهای سه بعدی از تصاویر دو بعدی تهیه شد مدل سه بعدی حاصل می تواند شرایط مختلف مورفولوژیک اکسیدهای سطحی را نشانداده و بنابراین قادر خواهد بود که موضوع گیرافتادن هوا بین لایه های اکسیدهای سطحی را به خوبی توضیح دهد.