سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسن فرهنگی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
حمید قاسم – واحد خوردگی فلزات پژوهشگاه صنعت نفت
سید شمس الدین عابدی – گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در پژوهش حاضر مشخصه های ماکروسکوپی و مکانیزمهای میکروسکوپی ترک برداری هیدروژنی در فولاد ۲٫۲۵Cr-1Mo با ریزساختار کاملا بینیتی مورد بررسی قرارگرفته است پس از تهیه نمونه های ازمایش شارژ کاغذی هیدروژن به درون ساختار از طریق اعمال جریان ۲۰mA/cm2 به مدت یک ساعت در محلوله ۱N H2SO4+20ppm As2O3 انجام شده و در ادامه ازمایشهای کشش با نرخ کرنش پایین SSRT و کشش با سرعت معمولی برروی نمونه ها صورت گرفت. به منظور یافتن مشخصه های ماکروسکوپی و مکانیزمهای میکروسکوپی به ترتیب مطالعات استریوگرافی و میکروسکوپ الکترونی روبشی برروی سطوح شکست حاصله انجام شد.