سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی صمدی – دانشگاه تریبت مدرس
مهدی رزاقی کاشانی –
رسول اسمعیلی نیستانی –

چکیده:

با توجه به اهمیت خواص فیزیکی مکانیکی بیوتیل در صنعت لاستیک ، از نانو خاک رس ، جهت بهبود خواص مطلوب استفاده میشود که مورفولوژی خاک رس رابطه مستقیمی با خواص نانو کامپوزیت دارد . هدف از این پژوهش بررسی اثر استفاده از مونتموریلونیت اصلاح شده با عامل آمینی بر مورفولوژی و خواص فیزیکی مکانیکی نانو کامپوزیت های بیوتیل خاک رس می باشد . بدین منظور با استفاده از خاک رس مونتموریلونیت Cloisite93A، نمونه های لاستیکی بر پایه آمیزه بلادر بدون دوده ساخته شد . با استفاده از آزمون تفرق اشعه ایکس (XRD) ، ساختار در میان لایه ای برای نانو کامپوزیت بدست آمده ، تعیین شده است . از آزمون رئومتری مشخص گردید که حضور مونتموریلونیت اصلاح شده ، موجب افزایش زمان پخت می شود . آزمون کشش یکطرفه نشان دادCloisite93A ، مدول آمیزه لاستیکی را افزایش می دهد . نتایج آزمون دینامیکی مکانیکی حرارتی (DMTA) ، نشان داد Cloisite93A ، بیشینه منحنی فاکتور اتلاف را کاهش می دهد و دمای انتقال شیشه ای را به دماهای بالاتر جابجا می کند .

.