سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

رضا محرمی – کارشناس سازمان صنایع و معادن استان آذربایجان شرقی
صمد غلامی – کارشناس شرکت منطقه ای معادن آذربایجان

چکیده:

واحدهای سنگی منطقه را سنگهای رسوبی ضخیم شامل تناوبی از ماسه سنگ، شیل، سیلتستون، مارن و آهک تشکیل می دهد. که دایکهای را ترکیب گرانودیوریتی تا دیوریتی باسن ائوسن – الیگوسن در انتها نفوذ کرده است، این مجموعه به صورت دگر شیب توسط سنگهای آتشفشانی پلیوکواترنر با ترکیب لانیت – آندزیت پوشیده شده است.مجموعه رسوبی پالئوسن در اثر دگرگونی همبری به اسکارن و هونفلس تبدیل شده است.
منطقه از نظر مورلوفولوژی خشن بوده و دارای دره های عمیق و کوههای بلند می باشد که اختلاف بینمرتفع ترین و پست ترین نقطه حدودا هزار متر می باشد. منطقه از لحاظ تکتونیکی یک ناحیه فعال می باشد. اشکال مختلف و مهم تکتونیکی شامل چین ها، گسلها و درزه ها هستند. با توجه به مطالعات صورت گرفته انواع کانه زایی اسکارنی، استوک و رک و برشی، رگه ای در منطقه مشخص شدند. با بررسیهای ژئوشیمیایی عنصری و کانی سنگین مشخص گردید که بیشترین مقدار کانه زایی و عیار فلزات در مناطق گسل با جهت شمال شرق – جنوب غرب و مناطق برشی واقع شده و بالاخص کانه زایی و عیار بالای عنصر طلا در رگه های کوارتز – سولفیدی متمرکز است.