سال انتشار: ۱۳۷۶

محل انتشار: اولین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول صراف ماموری – استادیار بخش مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس
جواد نوریان – عضو هیئت پژوهشی پژوهشکده فیزیک پژوهشگاه علوم و تکنولوژی دفاعی

چکیده:

دربرسی حاضر اثرپارامترهای مختلف برفرایند احیای هیدروژنی اکسیدهای تنگستن و همچنین برمورفولوژی و اندازه ذرات پودر تنگستن حاصل ازاحیا مورد مطالعه قرارگرفته است مهمترین پارامترهای موثر برفرایند فوق درجه حرارت و ضخامت بستر پودر هستند ازمایشات متعددی درفاصله حرارتی ۹۰۰-۵۵۰ درجه سانتیگراد انجام گرفته و ازسیستمهای SEM,XRD جهت بررسی نتایج هرازمایش استفاده به عمل آمده است تلفیق نتایج انالیزهای XRD و عکسهای میکروسکوپی اطلاعات مفیدی ازفرایند مکانیسم های فعال و مشخصات پودر دربردارد