سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش سراسری راهکارهای ارتقاء مدیریت بحران در حوادث و سوانح غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید گیوه چی – کارشناس ارشد مدیریت در سوانح طبیعی و دانشجوی دکترای تخصصی برنامه ریزی
ناصر مهردادی – دانشیار گروه محیط زیست – دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مهرداد نظریها – استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
اکبر باغ وند – استادیار گروه مدیریت در سوانح طبیعی، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

آثار سوانح طبیعی محدود به مکانهای خاصی نبوده و بلایای طبیعی مناطق شهری و نیز روستاها را تحت تاثیر خود قرار می دهد. مناطق روستایی به واسطه موقعیت و ویژگی خاص خود ازجمله انزوای ذاتی از سوانح طبیعی به نحو قابل ملاحظه ای متاثر می گردند. به گونه که مولفه های پاسخ و پلانهای مورد استفاده برای عملکرد در شرایط اضطراری در مناطق روستایی دارای تفاوت قابل ملاحظه ای با راهبردهای اتخاذ شده برای عملکرد در شرایطاضطراری درمناطق روستایی دارای تفاوت قابل ملاحظه ای با راهبردهای اتخاذ شده برای مناطق شهری می باشد دست کم مشخصه های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی خاص روستاها در تعیین راهبردهای مورد استفاده برای برنامه ریزی عملکرد و پاسخ در شرایط اضطرار موثر واقع گردیده و پلانهای مورد نظر را دستخوش تغییر می نماید. هدف از ارائه این مقاله مولفه های بنیادی عملکرد و پاسخ به سوانح طبیعی در مناطق روستایی با توجه به مشخصه های ویژه این نواحی می باشد. بدین منظور راهکارهای مرتبط برای مدیریت در شرایط اضطرار با توجه به مولفه های اساسی عملکرد در این گونه شرایط ارائه گردیده است.