سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد منتظری – دکترا، معاونت منابع انسانی شرکت راه آهن شهری تهران و حومه(مترو)، میرع
مجید اداوی – فوق لیسانس در رشته های برق، صنایع و لیسانس مکانیک،رئیس سیروحرکت شرکت

چکیده:

در این مقاله با توجه به اهمیتی که مباحث ترافیکی در برنامه ریزی سیستمهای حمل و نقل شهری دارد، مولفه های ترافیکی انواع متداول سیستمهای حمل و نقل شهری بررسی گشته است. متدولوژیبرنامه ریزی حمل ونقل شهری، عوامل اقتصادی-اجتماعی، چگونگی تولید سفر و عوامل موثر بر آن، تفکیک (توزیع )سفر بر اساس هدف،تخصیص ترافیک، ظرفیت، سرعت و زمان جابجایی مسافر انواع سیستم¬های حمل و نقل شهری نیز مورد بررسی قرار گرفته و با یکدیگر مقایسه شده اند، و در نهایت کاراترین سیستم (سیستم¬ها) از لحاظ مولفه های ترافیکی بیان شده اند.