سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا سیدآبادی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش بیوتکنولوژی
فضل الله افرز – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش بیوتکنولوژی
محمد حسین بنابازی – کرج، موسسه تحقیقات علوم دامی کشور، بخش بیوتکنولوژی

چکیده:

بیماری نقص ایمنی (SCID) یک بیماری وراثتی ناشی از یک ژن مغلوب غیر جنسی می باشد که تنها در اسب عرب دیده می شود. اولین بار در سال ۱۹۹۷ دریافتند که این نقص ناشی از یک حذف ۵ جفت بازی در ژن کدکننده زیر واحد کاتالتیک DNA پروتئین کیناز (DNA-PKcs) می باشد. اسبان هموزیگوت مغلوب قبل از رسیدن به سن ۴ ماهگی به دلیل نقص در سیستم ایمنی بدن تلف می شوند ولی هتروزیگوتها به ظاهر سالم ولی ناقل این بیماری می باشند. هدف اصلی از انجام این تحقیق شناسایی افراد ناقل می باشد. بدین منظور از تعداد ۱۲۰ رأس اسب عرب به طور تصادفی خونگیری به عمل آورده و پس از استخراج DNA، تست مبتنی بر PCR با استفاده از یک جفت پرایمر بر روی نمونه های مذگور صورت گرفت. در بین نمونه های مورد بررسی هیچگونه ژنوتیپ هتروزیگوت یا هموزیگوت مغلوب مشاهده نشد.