سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سید عبدالمهدی هاشمی – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندس
ابوالفضل فتاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه م
مجید سبزپوشان – استادیار مهندسی مکانیک، دانشگاه کاشان، دانشکده مهندسی، گروه مهندس

چکیده:

این مقاله به بررسی ساختار موج تراک در زمان شکل گیری موج در آغازش مستقیم می پردازد. بدین منظور از یک مدل سه مرحله ای برای واکنش احتراق استفاده می شود که شامل زنجیره های آغازی، شاخه ای و پایانی است. برای هر زنجیره یک زمان مشخصه (T) تعریف می شود که در برگیرنده اثر پارامترهای سینتیکی مختلف و معرف سرعت آن واکنش می باشد. هنگامی که زمان مشخصه واکنش آغازی در مکانیزم واکنش احتراق افزایش می یابد انرژی بحرانی افزایش می یابد و افت فشار اولیه در مرحله شکل گیری موج کاهش می یابد. این امر می تواند تاثیر اساسی بر آغازش موج تراک داشته باشد. بررسی ساختار موج نشان می دهد که افزایش زمان مشخصه واکنش آغازی موجب می شود که پالس فشاری لازم جهت تقویت شاک در مرحله آغازش تشکیل نشود و در نهایت تراک میرا شود. همچنین بررسی ساختارها نشان می دهد که واکنش آغازی عمدتاً در تشکیل یا عدم تشکیل موج نقش دارد و در رفتار موج تراک نقش مهمی ایفا نمی نماید.