سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره ملی خوردگی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

خلیل الله قیصری – دانشجوی دکتری مهندسی مواد، بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
شهره قهرمانی – کارشناس بخش مهندسی مواد دانشگاه شیراز
علیرضا خلیفه – کارشناس ارشد شرکت پتروشیمی شیراز

چکیده:

حساسیت به خوردگی بین دانه ای در فولادهای زنگ نزن آستنیتی از شایع ترین عیوب این فولادها است . تهیه انواع کم کربن و انواع پایدار شده، روشهایی مناسب جهت مقابله با این نوع خوردگی می باشد . اما تجربیات صنعتی بیانگر آن است که این روشها همواره با موفقیت مواجه نشده است . تخریب ناشی ازخوردگی این فولادها در اثر فرایند جوشکاری و یا قرارگیری به مدت زمان های زیادی در محدوده دمایی حساس شدن در برخی از موارد گزارش شده است . دراین مقاله نحوه تاثیر دوقلویی ها در حساسیت به خوردگی بین دانه ای این فولادها بررسی شده است که با درنظرگیری جنبه های مکانیک شکست خوردگی می تواند ایده نوینی را در افزایش مقاومت به خوردگی معرفی نماید