سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی یوسفی – مربی دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محمد مرشد – دانشیار دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران
محمد حقیقت کیش – استاد دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

پژوهش های بسیاری درباره ایجاد تبلور در الیاف پلی اتیلن ترفتالات در اثر کشش صورت گرفته است ولی فرآیند چند گانه ایجاد تبلور در این الیاف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق اثر کشش بر ریز ساختار و ایجاد تبلور در الیاف نیمه آرایش یافته پلی اتیلن ترفتالات با استفاده از روش هایWAXD و DSC مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمایشات WAXD وجود پیک های بلوری را در نمونه هایی که در دمای C° ۸۰ کشیده شده اند را نشان نمی دهد در حالی که منحنی های بدست آمده از آزمایشات DSC، در محدوده خاصی از کشش دو پیک مجزای تبلور سرد و همچنین تجزیه پیک ذوب را نشان می دهد. این پدیده نشانگر وجود مکانیزم های متفاوتی از ایجاد تبلور غیر هم دما در این الیاف می باشد. همچنین این امر می تواند دلالت بر این باشد که نواحی غیر بلوری الیاف دارای ساختار های متفاوتی می باشند و مکانیزم تبلور این ساختار ها با هم متفاوت است.