سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید احمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد
احمد علی احمدی – دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد ومتالورژی
سید محمد موسوی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی معدن، متالورژی و نف
ابوالفضل اوحدی زاده – کارشناس ارشد دانشگاه تهران، دانشکده فنی، گروه مهندسی مواد ومتالورژ

چکیده:

در این تحقیق به بررسی مقاومت به خوردگی لایه های تشکیل شده در فرآیند اکسی نیتروکربوراسیون آستنیتی پرداخته شده است . در این فرآیند، دمای نیتراسیون در حمام نمک مذاب بالاتر از ۵۹۵ درجه سانتیگراد، می باشد . سپس قطعات دریک حمام نمک مذاب اکسیدی کوئنچ می شوند تا بر روی لایه نیتریدی، یک لایه اکسیدی سیاه رنگ یکنواخت تشکیل شود . جهت بررسی های میکروساختاری آنالیزهای XRD ، SEM و میکروسختی سنجی بر روی نمونه ها انجام شد . همچنین آزمونهای خوردگی ASTM- امپدانس الکتروشیمیایی در محلول % ۵ / ۳ وزنی نمک طعام و پاشش مه نمکی تحت استاندارد B117برروی نمونه ها انجام شد . بررسی هایXRDنشانگر ایجاد فازFe3O4 پس از فرآیند اکسینیتروکربوراسیون بود . با تحلیل نتایج امپدانسالکتروشیمیایی و شبیه سازی مدارهای معادل الکتریکی، به بررسی مقاومت به خوردگی لایه های مختلف پرداخته شد . نتایج حاکی از ترمیم لایه اکسیدی با گذشت زمان و حاکم بودن مکانیزم نفوذ در خوردگی نمونه ها بود .