سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: چهارمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمود ترکمن – شرکت بلورک البرز( کارشناسی ارشد سرامیک از واحد علوم و تحقیقات)
زیارتعلی نعمتی – دانشکده مهندسی و علم و مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این مقاله به بررسی مکانیسم خوردگی جرم نسوز کوبیدنی آلومینو سیلیکاتی مورد مصرف در پات کوره های تولید شیشه جام بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی پرداخته شده است. هدف از این پروژه بررسی مکانیسم و تضمین و تخمین عمر این نوع نسوز می باشد که بسیار حساس و استراتژیک برای عملکرد و عمر کوره های ذوب شیشه جام است. قطعات ساخته شده از ترکیبات ژاپنی، سمیرم، سنگرود سبزوار مورد آزمایش خوردگی دینامیک واقع ده و مقاطع تماس مذاب و نسوز مورد بررسی توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی قرار گرفته است. با استفاده از سیستم الکترون برگشتی، الکترونهای ثانویه و E.D.X و Map تصاویری تهیه گردید که منجر به تشخیص مکانیسم خوردگی در این نوع نسوزها شده است. عامل جلوگیری کننده از خوردگی در نمونه های سمیرم و ژاپنی ایجاد لایه واسط تشخیص داده شده که در نمونه های سبزوار و سنگرود مشاهده نمی شود و یا بسیار ضعیف است. به همین سبب میزان خوردگی نمونه های سمیرم و ژاپنی بسیار جرئی بوده و به مراتب کمتر از نمونه های سبزوار و سنگرود است.