سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنگره سرامیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسن امین – پژوهشگاه مواد و انرژی
نوید کدخدائی – پژوهشگاه مواد و انرژی
زیارتعلی نعمتی – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف
محمدحسن جولازاده – شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

چکیده:

دیرگدازهای دولومیتی به علت مقاومت مطلوب در برابر سرباره های قلیایی و بهبود کیفیت فولاد تولیدی در نتیجه حذف فسفر و گوگرد، به طور گسترده در صنایع فولاد سازی به ویژه به عنوان آجر بدنه در پاتیل های فولاد سازی ثانویه مو رد استفاده قرار می گیرند . یکی از مشکلات اساسی دیرگدازهای دولومیتی، خوردگی و تخریب سطح دیرگداز در ناحیه ی تماس با سرباره فولاد سازی است که منجر به کاهش عمر نسوز و بروز مشکلات فراوانی برای واحد تولیدی می شود . در این پژوهش مکانیسم خوردگی دیرگداز دولومیتقطرانی در تماس با سرباره فولادسازی مورد بررسی قرار گرفت . برای این منظور ریز ساختار دیرگداز در تماس با سرباره توسط میکروسکپ الکترونی روبشیSEM مطالعه شد . آنالیز کیفی دیرگداز در تماس با سرباره و فازهای فرعی تشکیل شده، به کمک دستگاه پراش پرتو ایکس ) ) XRD و آنالیز شیمیایی سرباره توسط اسپکتروسکپی فلورسانس پرتو ایکس ) ) XRF تعیین گردید . مشاهده شد بر اثر واکنش فازهای موجود در سرباره نظیر FeO و SiO2 با CaO موجود در دولومیت، فاز زود ذوب کلسیم فریت نظیر CaFeO3 و فاز ترد و شکننده دی کلسیم سیلیکات ) ) C2S تشکیل می گردد . که تشکیل این فازها از علل اصلی تخریب و خوردگی دیرگداز دولومیتقطرانی در تماس با سرباره فولادسازی محسوب می گردد