سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی قبادی نیا – دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آباداتی دانشگاه تهران
حسن رحیمی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
تیمور سهرابی – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران
عبدالعلی ناصری – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

گرفتگی پوشش های زهکشی یکی از اصلی ترین عوامل از کار افتادگی سیستم های زهکشی است. شناخت نوع گرفتگی به عنوان اولین گام در برخورد با مشکل گرفتگی می باشد. گرفتگی شیمیایی می تواند توسط رسوب مواد مختلف رخ دهد. کربنات کلسین نمکی با حلالیت پایین است که در صورت فراهم بودن شرایط سریع رسوب می کند. در این تحقیق به بررسی میزان و نوع رسوبات شیمیایی به جا مانده در پوشش های مصنوعی زهکشی نخلیات آبادان پرداخته شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که در این منطقه کربنات کلسیم به عنوان اصلی ترین نوع رسوبات موجود در پوشش های زهکشی است. اندازه گیری این رسوبات نشان داد که تا ۵۰ درصد وزن کل رسوبات موجود در پوشش زهکشی را رسوبات شیمیایی تشکیل می دهد. همچنین تصاویر تهیه شده از پوشش نشان داد که رسوبات اطراف الیاف را احاطه کرده و در تمام ضخامت پوشش وجود دارند و محل تجمع خاصی ندارند.