سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن خلیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد بخشی جویباری – استادیار دانشگاه مازندران، مجتمع آموزش عالی و فنی مهندسی بابل

چکیده:

در این پژوهش فرایند اسپینینگ لوله یا فلوفرمینگ برای تولید بدون درز با استفاده از روش اجزا محدود و توسط نرم افزار ABAQUS 6.6 مورد بررسی قرار می گیرد. با بدست آوردن توزیع تنش و کرنش در منطقه تماس بین لوله و غلتک ها و نواحی اطراف این منطقه، مکانیزم شکل دهی توسط این فرایند توصیف می شود. نتایج حاصل از شبیه سازی به خوبی پدیده های برآمدگی، رشد قطری، و تورم را در بین فرایند توصیف می کند و این نتایج خوبی با نتایج نظری و تجربی بدست آمده توسط سایر محققان دارد.