سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود طالاری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده فنی،تهران
رامین خواجوی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب،دانشکده فنی،تهران
محمد اسماعیل یزدانشناس – دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد،دانشکده فنی،یزد

چکیده:

لکه چای برروی منسوجات براثر ساختارهای محلول در اب و رنگی اسیدی چای می باشد ماهیت اسیدی لکه چای توسط طیف سنجی مرئی و ماورا بنفش چای به عنوان تابعی از PH مشخص شد ثبات لکه های چای برروی منسوجات وابسته به ماهیت الیاف می باشد تمایل لکه چای به الیاف با مقاومت آنها در برابر قدرت پاک کنندگی شوینده ها مشخص شد و بصورت نایلون < پنبه <پلی استر افزایش پیدا کرد لکه چای تمایل کمی به الیاف پلی استر داشت و لی به پنبه و حتی بیشتر به نایلون چسبید تمایل قوی به نایلون و تاثیر PH برلکه گذاری می تواند یک برهم کنش یونی بین کربوکسیل و گروههای فنولیک با گروههای امین در نایلون را پیشنهاد دهد کشش یونی با برهم کنشهای نانیونیک تقویت شدند که توسط ساختار الیگومری یا پلیمری لکه گذاری قابلتشخیص بودند با توجه به ساختار اسیدی لکه چای یک قلیایی معمولی جهت دفع لکه از الیاف نایلون نیاز بود سفید گری چای در حالت محلول توسط پربورات که توسط Sodium n-nonanoyloxybenzenesulfonate تقویت شده بود استفاده گردید.