سال انتشار: ۱۳۷۷

محل انتشار: سومین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مجید جندقی علائی –
Pattiaratchi –

چکیده:

شرایط هیدرودینامیکی اطراف هد موجشکن ها بعضا موجب فرار ذرات و دانه های بستر می گردد. آب شکستگی بستر در مجاورت هد می تواند عوامل ناپایداری سازه ای و ژئوتکنیکی موجشکن را فراهم نمای. در ین مقاله مکانیزم های شکستگی بستر تحت اثر عوامل مختلف ازجمله امواج و جریانهای دریایی بررسی شدهو اهمیت ساختار سه بعدی جریان در نزدیکی هد نشان داده می شود. همچنین بر نقش دوران ثانویه ناشی از انحناء خطوط جریان (در اطراف هد) بر جابجایی مواد بستر و بوجود آوردن حفره های ناشی از شکستگی تاکید شده است .