سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح الله کریم زاده – گروه فیزیک دانشگاه شهید بهشتی
نسترن منصور –

چکیده:

در این مقاله کندگی لیزری از سطح سیلیکون در محیط های آب و هوا در شدت های مختلف لیزر مورد بررسی قرار می گیرد. در این کار از هماهنگ دوم لیزر نئودیمیوم یاگ با طول تپ ۱۵ نانو ثانیه و طول موج ۵۳۲ نانومتر استفاده شده است. در مقایسه با آهنگ کندگی در هوا، مشاهده می شود که آهنگ کندگی در بازه شدت تابشیGW/cm2 0.1-1تقریبا دوبرابر بهتر شده است. عمق کندگی از سطح سیلیکون در محیط آب و هوا در شدتهای مختلف اندازه گیری شده و یک مدل تئوری برای بررسی کندگی از سطح سیلیکون با استفاده از تپهای پر شدت لیزر نانو ثانیه در محیط مایع پیشنهاد می شود. در این مدل فرض شده است که کندگی لیزری از سطح سیلیکون در اثر فرآیند پرتاب ذرات مذاب از سطح هدف بر اثر فشار القا شده توسط پلاسمای محدود شده به سطح هدف و مایع (موج ضربه) انجام می شود. مشاهده می شود که محاسبات تئوری با نتایج تجربی همخوانی کاملی دارد.