سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد قاسمیان بالف – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ،دانشگاه سمنان
سلمان قاسمیان بالف – کارشناس ارشد سازه ،فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

بکارگیری تئوری تیر کلاسیک برای طراحی اتصال خمشی پس اززلزله Northridge درسال ۱۹۹۴ سوالات زیادی بوجود آورد دراین بررسی مکانیسم انتقال نیرو درجوش اتصالات مختلف خمشی بطور جامع مورد بررسی قرار می گیرد نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی دردسترس نشان می دهد که تئوری تیر به علت وجود شرایط مرزی پیشگویی مناسب و صحیحی ازمسیرهای تنش دراکثر اتصالات جوشی ندارد . صفحات قائم نزدیک اتصال ازقبیل : جان تیر ، سخت کننده جان ، پشت بندها تا حد زیادی مانند تکیه گاه رفتار می کنند مکانیسم انتقال نیرو در اتصالات مقطع کاهش یافته تیر (RBS همانند اتصالات یاد شده دربالا حساس است . برخی مدلهای ساده شده تحلیل می توانند به عنوان پروسه طراحی مورد استفاده قرارگیرند و مفید باشند