سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سید سیاوش مدائنی – استاد مهندسی شیمی
مهدی امیری نژاد – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی
آتوسا قلعه – کارشناس مهندسی شیمی
صدیقه امیری نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی کاربردی

چکیده:

از آنجا که غشاء یک عنصر کلیدی در پیل سوختی پلیمری است، توجه زیادی به مدلسازی آن صورت گرفته است. مدل‌های مختلف فیزیکی، میکروسکوپی و ماکروسکوپی برای غشاء وجود دارد. بسیاری از مدل‌های فیزیکی و میکروسکوپی بر پایه مکانیک‌های آماری، دینامیک‌های مولکولی و پدیده‌