سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش ملی سد سازی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر تابان – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
صمد نظری – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و
عطا جعفری شالکوهی – دانشجوی دکتری مهندسی عمران – ژئوتکنیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و

چکیده:

با توجه به اهمیت ویژه ای که فیوزپلاگ در تضمین سلامت تأسیسات آبگیری دارد و همچنین عملکرد بموقع آن باعث عدم سیل گیری منطقه و جلوگیری از خسارت وارده می شود ، بنابراین لازمست قبل از مطالعه بر روی مدل فیزیکی ، پدیده را نه تنها از دیدگاه هیدرولیکی و سازه ای ، بلکه از نظر عملکرد متقابل آب و خاک نیز مورد بررسی قرار داد . بررسی پدیده از دیدگاه هیدرولیکی شبیه سازی واقعی الگوی جریان را طلب می نماید ، بررسی پدیده از دیدگاه ژئوتکنیک ، اهمیت شبیه سازی مقاومت بدنه و لایه های فیوزپلاگ در برابر جریان را القاء می نماید ، که در عملکردی جمعی بایستی اثر متقابل آنها بر یکدیگر را در مدل ، بررسی و اندازه گیری نمود .