سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای بهره برداری از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود (فرصتها و چالشها)

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیرا اخوان – دانشجوی دکتری، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدفرهاد موسوی – استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نقشه¬های میانگین سالیانه و فصلی کیفیت آب رودخانه زاینده¬رود در ۹ ایستگاه بر اساس اطلاعات سازمان آب منطقه¬ای اصفهان برای سال¬های ۱۳۸۴-۱۳۷۵تهیه گردید. نقشه¬های حاصل روند تغییرات پارامترهای هدایت الکتریکی، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم، مجموع کاتیون¬ها و پ-هاش در مسیر رودخانه از سد تنظیمی تا ورزنه را نشان می¬دهند. این نقشه¬ها، امکان بررسی تصویری محل¬های با غلظت زیاد پارامترهای فوق را فراهم می¬کنند. نتایج حاکی از افزایش تدریجی هدایت الکتریکی، درصد سدیم، مجموع کاتیون¬ها و نسبت جذب سدیم از سد تنظیمی تا پل چوم و افزایش چشمگیر آن تا ورزنه می¬باشد. تغییرات فصلی این پارامترها زیاد نبود ولی عمدتاً در پاییز بیشترین بود.