سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: هفدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پروین نصیری – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت
سیدقوام الدین عطاری – دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده بهداشت

چکیده:

اثرات ناشی از میدانهای الکتریکی و مغناطیسی بر موجودات زنده در فرکانسهای مختلف مدتهاست که تحت بررسی ۱ پژوهشگران بوده است و هر چند که در بعضی از موارد، نتایج قابل انکاری حاصل از تحقیقات در دسترس است، در بسیاری موارد نیز بدلیل دراز مدت بودن مطالعات و کندی تاثیر میدانها بر فرآیندهای چرخه حیات اظهار نظر قطعی و صریح امکان پذیر نمی باشد و قضاوت تنها براساس یافته های آزمایشگاهی روی نمونه حیوانات، جانوران و یا مطالعات همه گیرشناسی روی انسان است . بهرحال موضوعی که مورد تایید کلیه پژوهشگران است زیان بار بودن مواجهه بیش از حد معین با میدانهای الکتریکی و مغناطیسی است . از اینرو علاوه بر کاربردهای حیاتی و موثر، از آن باید به عنوان یک آلاینده در محیط زندگی در نظر گرفته شود و تمهیدات بهداشتی و ایمنی در مورد آن بکار برده شود . بهرحال برای بررسی اثرات این میدانها، اول باید آنها را شناسایی کنیم . این تلاش نیز برای بررسی مقادیر واقعی این میدانها در نزدیکی منابع تولید و محیط پستهای فشارقوی ۲۳۰ kV است . بدین منظور شدت میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در محلهای مختلف پست اندازه گیری می شود . مقادیر بدست آمده با استانداردهای مواجهه مقایسه شده و راههای کاهش این میدانها ارائه می شود .