سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجتبی جهان اندیش – استادیار بخش مهندسی راه و ساختمان، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز
محسن اژدری – دانشجوی دکتری مکانیک خاک و پی، دانشکده مهندسی، دانشگاه شیراز

چکیده:

اندازه گیری دقیق تغییر شکل خاک، اندازه حفرات و اساس مدل سازی موفقیت آمیز در مکانیک خاک است و یکی از روشهایی که در سالهای اخیر در این زمینه به کمک محققین آمده است استفاده از تصاویر دیجیتالی است در این مقاله چگونگی کالیبراسیون دوربین و تبدیل مختصات روی عکس واقعی با استفاده از روش خطی مستقیم توضیح داده خواهد شد. روشهای تشخیص اشیاء از پس زمینه و سایر اشیاء مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مرور مختصری بر نتایج حاصل از میدان تغییر شکل توده خاک با استفاده از روشهای مختلف پردازش تصاویر دیجیتالی انجام خواهد شد.