سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حسین شکوهمند – استاد گروه مکانیک
محسن داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک

چکیده:

در این تحقیق تأثیرات EDL را بر روی جریان سیال و انتقال حرارت آن در بین دو صفحه موازی با شار ثابت حرارتی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای توصیف میدان EDL در نزدیکی دیواره از حل تقریبی معادله Poisson-Botizmann استفاده شده است. در معادله ممتنم نیروی پیکری (Body Force) الکتریکی حاصل از لایه دوگانه (double layer) را در نظر گرفته شده و سپس معادله ممتنم برای حالت پایدار حل شده است. با توجه به تأثیر بسیار زیاد، EDI بر روی چسبندگی در نزدیکی دیواره اثرات آن بر روی ویسکوزیته سیال مطالعه شده است و تأثیر EDL بر روی پروفیل های سرعت و دما وعدد ناسلت مورد بررسی قرار گرفته است.