سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ماشاا… محمدی –
سلیمه قاسمی –
حسن مردانی –

چکیده:

فرمالدئید گازی است یا بویی تند و زننده که تحریک کننده بر پوست و مخاط چشم بوده وعوارضیچون اختلالات تنفسی بصورت آسم، سرطان زایی در سیستم تنفسی حیوانات آزمایشگاهی و احتمال سرطان زایی برای انسان، در پی دارد. ازاین ماده در موسسه تحقیقات واکسن و سرماسازی رازی بعنوان ماده غیر فعال کننده جرم موجود در واکسن در پروسه تولید و نیز بعنوان ماده ضد عفوننی کننده همراه با پر منگنات پتاسیم استفاده می شود. لذا با توجه به حساسیت و اهمیت بهداشتی تماس با فرمالدئید، بمنظور تعیین میزان آلودگی، راندازه گیری انجام گرفت. در این بررسی نمونه برداری از هوای محیط کار به دو روش نمونه برداری بلندمدت (اسپکتروفتومتر) و نمونه برداری کوتاه مدت (دتکتورتیوب) در ۹ بخش تولیدی موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی که از فرمالین استفاده می کردند، انجام گرفت و پس از مقایسه نتایج با استاندارد OEL-IRAN و ACGIH با تراکم حد مجاز سقفی ۰٫۳ppm)) TLV ceiling مشخص گردید که از موارد مذکور ۴۴/۴% کمتر از حد مجاز و ۱۱/۲% در مرز قرار گرفته اند، که در مقادیر بالاتر از حد مجاز این ماده محرک بوده و منجر به سرطان بینی می شود. لذا تماس پرسنل از طریق راهها می بایست بطور دقیق در پایین ترین حد ممکنه زیر حد مجاز شغلی کنترل شود.