سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منوچهر امیدواری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
نصرالله قهوه ای – کارشناس مسئول واحد بهداشت حرفه ای مرکز بهداشت استان کرمانشاه

چکیده:

یکی از مهمترین مشکلات زندگی در شهرهای بزرگ وجود آلودگی های صوتی است از مهمترین منابع تولید آلودگی صوتی در شهرها تردد اتومبیلها و ترافیک می باشد. در تحقیقی که در سال ۱۳۷۹ در سه ماه اول سال در شهر کرمانشاه انجام گرفت تعداد۳۲۸ ایستگاه بعنوان نقطه اندازه گیری صدا در خیابانهای اصلی شهر مورد سنجش صدا قرار گرفت همچنین تعداد ۱۰۶ نمونه بعنوان بررسی صدای دریافتی در ساکنین این مناطق بعنوان کسبه و پلیسهای راهنمایی و رانندگی مورد دزیمتری واقع شد. این تحقیق با هدف بررسی میزان آلودگی صوتی در شهر کرمانشاه انجام پذیرفت. از نتایج بدست آمده میزان صدای کلی خیابانهای شهر کرمانشاه بوده که در حدود ۳/۲±۷۶/۶ در شبکه A و ۳/۳±۸۱/۹ در شبکه C برآورد گردید. در نهایت با توجه به تجزیه صدای فوق مشخص شد که صدای موجود در شهر از انواع صداهای بم بوده و یا بیشتر انرژی صوتی آن در فرکانسهای پایین تر از HZ500 قرار دارد. در خصوص نتایج بدست آمده از دزیمتری مشخص شد که پلیسهای راهنمایی و رانندگی مستقر در خیابانهای مورد سنجش در حدود ۲/۳±۷۵ دسی بل و برای کسبه مستقر در این خیابانها در حدود ۲/۴±۷۵/۶ دسی بل بر آورد گردید. با توجه به آزمون Z انجام گرفته در این خصوص مشخص شد که صدای موجود در شهر کرمانشاه بالاتر از استاندارد بوده و باید نسبت به این مسئله برنامه کنترلی مناسبی اتخاذ گردد.