سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود مطلبی کاشانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه بهداشت حرفه ای
میترا حنانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان-گروه بهداشت حرفه ای
حسین اکبری – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان- گروه آمار حیاتی و بهداشت عمومی

چکیده:

آلودگی صوتی در شهرها یکی از مشکلات مهم زیست محیطی است که موجب اثرات زیان آوری نظیر افت شنوایی، اختلال در خواب، افزایش فشار خون و ناراحتی های گوارشی در مردم شهرنشین می گردد. به منظور پیشگیری از این اثرات و دسترسی به استانداردهای توصیه شده، اندازه گیری میزان صوتی در شهرها امری ضروریست. این پژوهش نیز با هدف تعیین میزان آلودگی صوتی در مناطق مختلف شهر کاشان در سال ۸۰- ۱۳۷۹ انجام گرفته است.