سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: هشتمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ذبیح الله یوسفی – استادیار دانشکده بهداشت ساری
علی اکبر قنبری – کارشناس بهداشت محیط

چکیده:

اکثر متصدیان قهوه خانه های سطح شهرها از تشطک برای نگهداری و شستشوی استکان و نعلبکی استفاده می کنند با توجه به عدم رعایت بهداشت فردی و طبقه اجتماعی اغلب مراجعین به این اماکن و با توجه به اهمیت موضوع و سلامت عمومی ، بررسی میزان آلودگی به کلیفرم آب این تشطها به عنوان موضوع پروژه انتخاب گردید . با توجه به تعداد زیاد قهوه خانه در شهرستان ساری (بالغ بر ۱۴۰ امکنه) حدود ۱۶ درصد از این امکنه (۲۰قهوه خانه ) برای نمونه برداری گرفته شد. پس از منطقه بندی ، نمونه برداری از مناطق مختلف شهر به صورت پراکنده و از هر منطقه ای یک یا چند قهوه خانه بصورت تصادفی انتخاب شد. و جهت مقایسه نتایج حاصله نسبت به اماکن بیرون شهر چند نمونه از قهوه خانه های مسیر جاده واقع در مسیر جاده خزر آبادمسیر جاده جویبار و جاده نکا نیز انتخاب شدند. نمونه برداری در سه مرحله ، مرحله اول اسفند ۸۲ ، مرحله دوم در فروردین و اردیبهشت ۸۳ و مرحله سوم در خرداد ۸۳ بعمل آمد . برای نمونه برداری از بطری استریل شده استفاده و بدون اطلاع قبلی به قهوه خانه مورد بررسی مراجعه و از تشطک های زیر سماور با استفاده از دستکش یکبار مصرف نمونه برداری انجام و رد جوار یخ در کلد باکس به آزمایشگاه جهت کشت حمل شد . روش آزمایش ۹ لوله ای بوده است. از کل ۶۰ مورد نمونه برداری انجام یافته ۴۴ مورد از نمونه ها دارای آلودگی کلیفرم می باشند که ۶۶/۶% از کل نمونه ها را تشکیل می دهد همچنین تعداد ۳۲ نمونه دارای آلودگی کلیفرم مدفوعی بوده که ۳۳/۳% نمونه ها را تشکیل می دهد. تعداد باکتریها در ۱۰۰cc از نمونه برداشته شده از ۰ تا بالای ۱۱۰۰ متغیر بوده است . در بررسی سه سری نمونه برداری انجام یافته مشاهده شد هر چه هوا گرمتر شده است بر میزان آلودگی افزوده گردیده است. در مقایسه نتایج آزمایش نمونه های اماکن داخل شهر و بیرون شهر مشاهده می شود که میزان آلودگی در هر دو گروه به یک اندازه می باشد .نتیج نشان داد که تنها دو مورد از محلهای نمونه برداری شده در سه مرحله نمونه برداری انجام شده فاقد آلودگی بوده اند و رد بقیه موارد حداقل در یک نمونه برداری دارای الودگی بوده اند . نتایج این تحقیق هشدار بزرگی برای مسئولین نظارت بهداشتی و کنترل اماکن تهیه و توزیع غذایی است.