سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت پسماند و جایگاه آن در برنامه ریزی شهری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران
رضا فولادی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران، محیط زیست، دانشکده محیط زیست، دا

چکیده:

مواد زائد نه تنها از نظر بهداشتی و زیست محیطی مشکل زا هستند، بلکه از لحاظ حمل و نقل ، جمع آوری و دفع هم مساله ساز می باشند. اثرات زیست محیطی و بهداشتی، مدیریت ناقص مواد زائد جامد فراتر از ضررهای زیباشناختی است. کاهش در مبدا، جداسازی در مبدا و به حداقل رساندن زائدات سه مکانیزم برای کنترل تولید وکاهش اثرات منحنی اقتصادی، زیست محیطی و بهداشتی می باشند. برای اجرایی کردن این برنامه ها نگرش و طرز تلقی شهروندان بسیار مهم است. در این مقاله نگرش و عملکرد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. در این مطالعه توصیفی – مقطعی که با بررسی ۱۴۳ پرسشنامه برگشت داده شدهاز ۲۰۰ پرسشنامه که در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی ایران در زمستان ۱۳۸۲ پخش شد صورت گرفت، مشخص گردید که دانشجویان از لحاظ آگاهی ۲۱ درصد خوب ۳۰ درصد متوسط و ۲۱ درصد ضعیفمی باشند و ۲۸ درصد از دانشجویان از بازیافت زباله آگاهی نداشتند. با برنامه هایی از قبیل اردوها، کارگاه ها و نیز ارائه واحد درسی در زمینه فرهنگ زیست محیطی می توان در بالا بردن دانش زیست محیطی دانشجویان اقدام نمود. همچنین استفاده از رسانه های گروهی به خصوص تلویزیون و آموزش زنان خانه دار و نیز برنامه های مدون آموزشی برای کودکان دبستانی و پیش دبستانی در بالا بردن دانش زیست محیطی جامعه موثر خواهد بود. ۵۸ درصد از دانشجویان عملکردی صحیح، ۲۲ درصدمتوسط و ۲۰ درصد عملکردی ضعیفدر رابطه با بازیافت از خود عنوان کردند. مشخص شد که دانشجویان روحیه حفظ محیط زیست و انتقال فرهنگی دانش های آن را دارند. می توان با برنامه ریزی آموزشی و سیاست گذاری صحیح در جهت ارتقای فرهنگ زیست محیطی کشور گام های موثری برداشت.