سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا حبیبی پور – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
عارف امیرخانی – رئیس بخش اپیدمیولوژی و عضو هیات علمی انستیتو پاستور ایران

چکیده:

در آستانه هزاره سوم هنوز بیماری ایدز یکی از مشکلات اجتماعی و بهداشتی بشر است . قرنی که گذشت همه توان بشری وقف آن شده بود تا با شتابی هر چه بیشتر نظامهای کهن فکری را در هم کوبد واز خاک به افلاک بجهد و پیچیده ترین پرسشهای انسانی را پاسخ گوید ، از کهکشان سر بر آورد و علوم و فنون را بدان پایه ارتقا دهد که منزلت آدمی است ولی باید اعتراف کرد که در عصر فن آوری کنترل نشده ، انسان بی پناه ترین موجود روی زمین شده است .شاید هیچگاه در تمامی طول قرون و در گستره همه تاریخ بشری ، آدمی اینچنین بی پناه ، تنها و درمانده نبوده است. افزون بر این ها درقرنی که گذشت شاهد سقوط اخلاق انسانها در برخی از جوامع بشری بودیم که انسان این چنین منزلت انسانی خود را تنزل داده است ، بدین جهت می توان اخلاق آدمی را مورد سوال قرار داد . نسل حاضرشاهد فجیع ترین جنایت ها و نسل کشی انسان به اصطلاح متمدن بوده است. اگرتصور کنیم که شروع بیماری ایدز به علت بی بندو باری بشر و همجنس گرایی حداقل یکی از عوامل بروز این بیماری بود میتوانیم تاریخ را ورق زده یاد نا آدمیان دو شهر سدوم و گمورا را درخاطره زنده کنیم که آنچنان دامنه فساد اخلاقی را گسترش دادند که در لهیب سوزنده آتش خشم طبیعت حتی خاکسترشان بر باد رفتتکرار آن خاطره شرمگین و آن خصلت ناپسند قومی اینکدر آستانه قرن جدید آن جایی که انسان می رفت تا به جز خدا نبیند دور تسلسل باطلی را طی کرده و بشریت را در آستانه سقوط قرار داده است.بشر از بدو پیدایش تا کنون مصائب بسیار سنگینی را تحمل کرده است از جمله زلزله ، آتشفشان و سیل و باید گفت خشم طبیعی هیچ گاه انسان را رها نکرده است . افزون بر همه این تهاجمات طبیعیعلیه بشر که به نوعی با آن کنار آمده است خود نیز گه گاه زیر بار مصائب ساخته دست خود کمر خم کرده و عصری که گذشت ، مشحون از این حوادث و معضلات غیر طبیعی دست ساز است. نمونه بارز ومشخص همه آن دو جنگ جهان سوز و خانمان برانداز بین المللی و وقایع دو شهر هیروشیما و ناکازاکی و بسیار کشتارهای مقطعی و منطقه ای دیگر است که صرفا به منظور برتریجویی و قدرت طلبی شکل گرفته است. در قرنی که گذشت پارگی لایه ازن از یکسو و هجوم گستاخانه ایدز از سوی دیگر چشم انداز بسیار غم باری را در پیش دیدگان انسان معاصر می گستراند. بیماری ایدز یک مصیبت بشری است و ما نیز به تبع حضورمان در جامعه بشری نباید بی دقت و وسواس نسبت به عملکرد آن از حاشیه بگذریم چرا که اکنون کمتر کسی است که نام ایدز این بیماری هراس انگیز قرن را که در سال ۱۹۸۱ میلادی برای نخستین بار تمیز داده شد نشنیده باشد .سابقه بیماری شاید پیشاز این باشد اما جهانگیری اشتازگی دارد . ایدز بیماری مشترک تهیدستان و ثروتمندان است. از خوشگذرانها و هرزگان که بگذریم افرادی به علت فقر اقتصادی و فرهنگی به ورطه هولناک اعتیاد و خود فروشی در غلتیده اند و هدف شماره یک ویروسایدز و ابتلای به این بیماری بوده اند. در سالهای اخیر جهان و همه پژوهشگران متحد و متفق در برابر بیماری ایدز جبهه گرفته اند و هر روز ( افق های تازه ای را می گشایند.(