سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسام الدین اکبرین – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سیدجاوید آل داود – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
سیدصدرا ایزدی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
مریم ذبیحی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران

چکیده:

از آن جایی که نگهداری از حیوانات خانگی به عنوان همنشین عاطفی در میان افراد جامعه ما رو به گسترش است، لزوم تحقیقی در مورد میزان آگاهی صاحبان حیوانات از زئونوزها کاملاً محسوس می باشد . دراین بررسی که بر روی ۱۰۰۰ مراجعه کننده به بیمارستان حیوانات کوچک دانشکده دامپزشکی انجام گرفت، ۵۰۰ نفر ۲۳۳) زن و ۲۶۷ مرد ) از سگ، ۳۰۰ نفر ۲۰۳۳) زن و ۹۷ مرد ) از گربه، ۷۵ نفر ۵۱) زن و ۲۴ مرد ) از خرگوش، ۷۵ نفر ۳۳) زن و ۴۲ مرد ) از سنجاب و ۵۰ نفر ۲۶) زن و ۲۴ مرد ) از هامستر نگهداری می کردند . میزان تحصیلات در صاحبان حیوانات بر اساس ۴ گروه ز یر دیپلم، دیپلم، فوق د یپلم و لیسانس و فوق لیسانس و بالاتر در هر جنس تقسیم بند ی شد . از هر نفر سوالاتی در مورد اطلاع از زئونوزها و نام بردن تعداد ی از آنها و چگونگی انتقال و پیشگیری از آنها پرسیده شد . همچنین اطلاعات مربوط به نوع تغذیه، چگونگی دفع مدفوع، انجام واکسیناسیون و درمان ضد انگلی جمع آوری شد . به طور کلی براساس پاسخ به سوالات میزان آگاهی از زئونوزها در افراد ز یر د یپلم بسیار ضعیف، در افراد دیپلم ضعیف، در افراد فوق د یپلم و لیسانس متوسط و در افراد فوق لیسانس و بالاتر نسبتاً خوب بوده است . در هیچکدام از گروه ها میزان آگاهی در حد خوب نبوده است . پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت زئونوزها در صورت آموزش ها ی لازم به افراد اجازه نگهداری از حیوانات خانگی داده شود . میزان آگاهی از زئونوزها بر حسب پاسخ به سوالات و همچنین میزان تحصیلات صاحبان هر گروه از حیوانات خانگی به تفکیک جنس در اصل مقاله بحث خواهد شد .