سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

لیلا صادق مقدم – عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گناباد
فریبا عسکری – عضو هیات علمی دانشکده علوم پزشکی گناباد
علی اکبری – روانپزشک
سیدبهنام مظلوم – کارشناس ارشدامار

چکیده:

کودکان سالم بعد از تولد وطی مراحل رشد خود ، به دلیل قدرت درکو شناختطبیعی در جهت شناسایی و ایجاد ارتباط با محیط اطراف خود می باشند . کنجکاوی و جستجو در اطراف خود ،کشف خواص اشیاء ، آزمایش و مشاهده نتایج و تقلید از آنچه که می بینند،از علائم سلامت جسمی و روانی کودکان و نشانگر رشد طبیعی آنان می باشد . بررسی ها در زمینه سیر حیاتجنسی در کودکان ، ۲ مرحله اساسی را مطرح می سازد :۱ – مرحله خود دوستی که تقریباً سراسر دوران کودکی او را در بر می گیرد ۲ – مرحله دگر دوستی که کمی قبل از آغاز نوجوانی شروع شده و نهایتاً منجر به تشکیل خانواده می شود .در سنین نوپایی تا سه سالگی تمایل کودکان اغلببه خودشان است . بچه ها همزمان با رشد عمومی و آشنایی بیشتر با محیط به کشفنقاط بدن خود پرداخته و در می یابند که لمس بعضی از نقاط بدن با لذت همراه است . بازی با آلت تناسلی ، خوابیدن روی شکم و مالیدن خودبه زمین و سایر اشیاء معمول است . سئوالات جنسی کودکان از حدود سه سالگی شروع می شود : مرا از کجا آورده ای ، من اول کجا بوده ام ، عروسی یعنی چه و ……ارتباط کودکبا محیط اطراف ، دیدن رشد گل و گیاه ، مشاهده نوزاد حیوانات ، تولد نوزادی دیگر ،دیدن فیلم و غیره حسکنجکاوی اورا بر می انگیزد و همچنیین به دلیل نیاز به جلب توجه دیگران دوستدارند سئوال و صحبتنمایند در سنین۵-۶ سالگی هورمونهای جنسی ، رشد ضعیفی دارند و سئوالات جنسی کودکان تا نزدیکبلوغ کم می شود که ممکن استبه دلیل دستیابی به پاسخ سئوالات باشد . خاله بازی ، تقلید نقشمادری ، بازی عروسو دامادی و دکتر بازی از جمله بازی های جنسی دوران قبل از مدرسه می باشد . در سالهای دبستان علاقه کودکان بهSex مشهود نیستو به کاوشو کنجکاوی و بازیهای جنسی کمتر علاقه نشان می دهند . پسران نسبت به دختران ابراز علاقه می کنند، ولی ابراز علاقه صرفاً به منظور دوستی بوده و جنبه دیگری ندارد . دستکاریکه در سنین قبل وجود داشتدر این سنین فراموشمی شود . کودکان ۷-۸ ساله ممکن است اندام جنسی همدیگر را نگاه کنند و تفاوت اندام جنسی را در دختر و پسر بدانند بدون اینکه همراه با تحریکجنسی باشد و اگر تکرار نشود فراموشمی گردد . اغلب این کنجکاوی ها از جانب پدر و مادر و بخصوصمادران که ارتباط بیشتری با کودکان دارند ، با یکدید منفی گرایانه و اضطراب برانگیزتوجه می شود . پدران و مادرانی که هنگام پاسخ دادن به پر سشهای حساسو بحث انگیز پنهان کاری می کنند یا موضوع صحبترا عوضمی کنند ، نه تنها گفتگو کردن درباره موضوعاتی نظیر مسائل جنسی ، دین ، مواد مخدر و … را در خانواده مشکل می کنند بلکهبدتر از آن ، کودکان خود را به پنهان کاری تشویق می کنند . خانواده به عنوان اولین و مهمترین کانون رشد و تربیت و منبع کسباطلاعات کودکان اهمیت فوق العاده ای در شکل گیری و تکامل رفتاری دارد و نخستین گروهی که باید مسئولیت آموزشفرزندان در زمینه تربیت جنسی را بر عهده بگیرد ، خانواده است . آگاه کردن خانواده از روند رشد روانی – جنسی کودکان و توانمند کردن آنان در برقراری رابطه خوب و مطلوب منجر به برخورد اصولی خانواده با مسائل و مشکلات جنسی کودکنخواهد شد و بدین ترتیب خانواده ها می توانند به راهنمایی و مشاوره فرزندانشان بپردازند . به همین دلیل برآن شدیم تا پژوهش با عنوان بررسی میزان آگاهی مادران دارای فرزند ۷-۲ ساله شهر گناباد از رفتارهای جنسی طبیعی کودکان خود را انجام دهیم تا با بررسی و شناخت وضعیت موجود ، راهکارهای مناسبی را جهت این امر به گروه مورد نظر معرفی نماییم