سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مریم باقری اردبیلیان – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان
امیر نبئی – دانشجوی کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی زنجان
اکبر اسلامی – عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت زنجان

چکیده:

افزایش روز افزون جمعیت و رشد و توسعه جوامع شهری و نیز گسترش کلانشهرها، موجب شده است تا میزان تولید مواد زاید جامد رو به فزونی نهاده و این مساله بصورت یکی از معضلات و مشکلات بشر در آید که هم سلامت و هم محیط زیست او را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر این، خطرات دفن زباله که امروزه یکی از معضلات اساسی کشور به حساب می آید، به نوبه خود می تواند سلامت جوامع بشری را تهدید نماید. این مطالعه بصورت توصیفی-مقطعی انجام گرفت و جامعه مورد بررسی را ۲۶۱ نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تشکیل می دادند که در ۳ دانشکده مشتمل بر دانشکده های بهداشت و پیراپزشکی، پرستاری و مامایی و پزشکی مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. پرسشنامه ای که برای این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت شامل ۳ بخش سوالات دموگرافیک، آگاهی سنجی و نگرشی بودند . از مجموع ۲۴ سوال موجود در پرسشنامه ، ۷ سوال مربوط به بخش دموگرافیک، ۴ سوال مریوط به بخش آگاهی سنجی و ۱۳ سوال مربوط به سوالات نگرشی بودند. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که میزان آگاهی دانشجویان دختر و پسر در مورد جداساری و بازیافتمواد زاید جامد به ترتیب ۶۷/۳۸ و ۶۶/۷۵ درصد می باشد. این یافته حاکی از آن است که صرف نظر از جنسیت دانشجویان اعم از دختر و پسر، بیش از۶۵درصد آنها در خصوص بازیافت و جداسازی مواد زاید آگاهی داشتند. بر اساس نتایج حاصل از این بررسی حدود ۷۳ درصد پاسخ دهندگان آگاهی خود را در مقوله بازیافت از طریق رادیو و تلویزیون کسب نموده اند. لذا به منظور موفقیت در امر بازیافت مواد زاید جامد داشتن یک برنامه آموزشی با استفاده از رسانه های جمعی می تواند روشی موثر در افزایش آگاهی و مشارکت مردم باشد. نظر به اینکه دانشجویان می توانند یکی از مهمترین گروههای هدف جهت ترویج اطلاعات زیست محیطی به افراد جامعه باشند لذا افزایش آگاهی این افراد می تواند بسیار موثر واقع شود. به این منظور از دیدگاه اکثر دانشجویان ارائه واحد درسی در سطوح مختلف بسیار مفید خواهد بود که این امر می تواند با برگزاری کلاسها و همچنین گنجاندن واحدهای دروس اختیاری در زمینه محیط زیست و بازیافت تحقق یابد