سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سمیره هاشمی‌نجف‌آبادی – گروه بیوتکنولوژی، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ترب
ابراهیم واشقانی فراهانی – گروه بیوتکنولوژی، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ترب
سیدعباس شجاع‌الساداتی – گروه بیوتکنولوژی، بخش مهندسی شیمی، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه ترب
محمّد جوادرسائی – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

متوکسی پلی اتیلن گلیکول فعال شده (وزن ملکولی ٥٠٠٠ ) با پیوند کووالانسی به سطح سلولهای قرمز خون انسان متصل شده و اثرات این پوشش محافظ، پس از واکنش سلولها با پادتن های مربوطه ، با روش ساده شمارش سلولهای منفرد بررسی شد . اثر متغیرهای فرایند روی میزان اتصال پلیمر به سلولها با روش تاگوچی بررسی شد شرایط بهینه واکنش عبارتند از: دما، ١٢ درجه سانتیگراد؛ غلظت پلیمر، ٣٠ میلی گرم بر میلی لیترو .١٠ ،pH .