سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش بین المللی بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

افشین عابدی –
علی رضا بهرامی –

چکیده:

این مقاله براساس شرایط آب و هوایی شهر اصفهان و نیازهای انرژی حرارتی و برودتی آن، میزان اتلافات انرژی ناشی از سرمایش و گرمایش ساختمانهای مسکونی بررسی گردیده است . برای این منظور یک ساختمان مسکونی چهار طبقه با زیر بنای کل کمتراز ۱۰۰۰ مترمربع به عنوان ساختمان نمونه در نظر گرفته شده است و محاسبات بارهای حرارتی و برودتی آن توسط نرم افزار "کریر ۹۹ " درشرایط مختلف استفاده از مصالح ساختمانی گوناگون و با ضخامتهای متفاوت انجام گرفته است .همچنین مقدار ضریب انتقال حرارت مرجع با استفاده از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان محاسبه شده و به وسیله ی آن مقد ار بار حرارتی مطلوب ساختمان مورد نظر به عنوان مرجع محاسبه شده است. سپس اختلاف بین بار حرارتی محاسبه شده در حالات مختلف با مقد ار مرجع به دست آمده تعیین گردیده است . به منظور بررسی هزینه های اولیه و کاربری ساختمان مورد نظر و برای رسیدن به شرایط مطلوب مصرف انرژی، مقادیر هزینه های اولیه و کاربری در حالات مختلف ( مصالح ساختمانی و ضخامتهای مختلف ) محاسبه و زمان برگشت سرمایه نیز برآورد شده اند . در نهایت انواع مصالح ساختمانی متداول و ضخامتهای مورد نیاز آنها به منظور داشتن ساختمانی با مصرف انرژ ی مطلوب در شهر اصفهان معرفی گردیده اند . از طرف دیگر چون انتخاب نوع سیستم گرمایشی و سرمایشی نیز برمیزان مصرف انرژی تاثیر دارد بنابراین بر مبنای نوع شرایط اقلیمی شهر اصفهان سیستم گرمایشی ، سرمایشی و تهویه مطبوع بهینه معرفی گردیده اند