سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سید اسد ا … احمدی نژاد – معاون مدیر بازرگانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران و دبیر کمیته ف

چکیده:

برای تعیین خط مشی، شناخت وضعیت موجود انرژی کشور، نواقص و نقاط ضعف آن اجتناب ناپذیر می باشد . یکی از این موارد شناسایی منابع اتلاف انرژی می باشد . بخشهای مختلف تامین، انتقال، توزیع و مصرف فرآورده های نفتی کماکان از فن آوری و روشهای سخت و نرم افزاری سنتی تبعیت نموده و بهمین دلیل کارآمدی بسیار پائین موجب بازدهی نهایی اندک گردیده است . در این مقاله شبکه توزیع فرآورده های نفتی و اتلاف ایجاد شده در برخی از قسمتهای این شبکه مورد بررسی قرار گرفته است . لذا بحث به تجزیه و تحلیل میزان اتلاف فرآورده های نفتی در شبکه های انتقال و توزیع محدود خواهد شد .