سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسن مردانی –
فرناز جفتایی –

چکیده:

تولید نانوبیومواد، نانولوله ها، نانوکامپوزیت ها، نانوفیلترها و نانوذرات نمونه هایی از استفاده از فناوری نانوهستند که برای ساخت سیستم ها و کاربردهای چشمگیر درمسائل زیست محیطی و بهداشتی بکاربرده میشوند. مواد و روشها: تولید انرژی، مواد اولیه و کنترل آلودگی هوا: تولید نانوکامپوزیتها با استفاده از فناوری نانو، جایگزین قطعات فلزی سنگین خودرو شده و کاهش چشمگیری در وزن خودرو، و متعاقب آن کاهش مصرف انرزی و نهایتاً کاهش آلودگی هوا شده است. پیلهای سوختی زیستی که از نانوفناوری در تولید آنها استفاده شده توانایی تبدیل مستقیم انرژی بیوشیمیایی را به انرژی الکتریکی دارد. تجهیزات تشخیص آلودگی هوا، نانوحسگرهای معمولی و گازی کاربردهای متعددی در علوم مختلف از قبیل بیوپزشکی، محیط زیست، ارتباطات و تولید مواد هوشمند یافته اند و از این تجهیزات بطور وسیع درتجهیزات تشخیص آلودگی ه وا استفاده می شود. تجهیزات کنترل آلودگی هوا: کاتالیزورهای نانوساختاری در اثر برخورد گاز بسیار سمی منواکسید کربن (CO) و اکسیژن (۲O) با نانوذرات طلا گاز غیرسمی دی اکسید کربن تولید می شود. در این فرایند نانوذرات طلا نقش نانوکاتالیست را بازی می کنند که می توان این سیستم را در اگزوز خودرو استفاده کرد که نسبت به کاتالیستهای گران قیمت رایج، بسیار مقرون به صرفه تر است. در حال حاضر فیلترها و ذراتی با ساختار نانو در حال توسعه می باشند که می توانند ترکیبات آلی را از بخار نفت جدا سازند. فیلترهایی که اخیراً با بهره گری از نانوتکنولوژی تولید شده اند قادر به تجزیه و تصفیه گازهای مضر ناشی از سوختن سوختهای فسیلی و دخانیات هستند و حتی قادرند میکروبهای موجود در هوا، عوامل آلرژی زا و بوی بد ناشی از کپک یا زباله را تصفیه کنند. نانوذرات، آلودگی هوا و سلامتی: مدارک بسیار زیادی حاصل از مطالعات اپیدمی شناسی وجود دارد که اثرات زیان آور ذرت فوق ریز را بر روی سلامتی نشان می دهند. بحث و نتیجه گیری: نانوتکنولوژی باعث کاهش ۱۰ درصدی در مصرف سوخت و کاهش ۶۵ درصدی در ذرات منتشره از اگزوز خودروها می شود. جلوگیری از انتشار ۲۰۰ میلیون تن ترکیبات کربن و صرفجویی ۱۰۰ میلیارد دلاری در انرژی از پیامدهای خوشایند این تکنولوژی در زمینه تأمین روشنایی و به تبع آن کاهش آلودگی هوا خواهد بود. تولید غبارهای هوشمند با استفاده از فناوری نانو باعث انتقال سریع و راحت اطلاعات آلودگی هوا به سیستم های مرکزی شده و عوامل کنترل آلودگی را در جهت کنترل بهتر آلودگی هوا یاری می کند. بسیاری از صاحب نظران و محققان، نانوتکنولوژی را مساوی آینده دانسته اند. از این جه این مسئله برای دانشگاهیان، محققان و مسوولان هر کشور امری حیاتی است.