سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پژمان احمدیان نمینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز
علی اکبر بابالو – استادیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده:

تولید ذرا ت نانومتری پالادیم به دلیل کاربردهای استراتژیک آن از قبیل کاتالیستها , غشاها و غیره, از اهمیت خاصی برخوردار است. استفاده از زمینه های پلیمری علاوه بر کنترل اندازه ذرات و قدرت احیاء کنندگی مناسب , می تواند به عنوان روشی مناسب و ارزان قیمت مطرح شود . در این تحق یق, زمینه پلیمری پلی اتیلن گلیکول(PEG) به عنوان احیاء کننده ذرات پالادیم (II)به پالادیم اتمی بکار گرفته شده و تأثیر وزن مولکولی پلیمر و غلظت پالادیم در میزان احیاء شدن پالادیم توسط روشاسپکتروسکوپیUV مورد مطالعه قرار گرفته است . نتایج حاصل نشان داد که میز ان احیای ذرات پالادیم به میزان استاتپالادیم بکار رفته در سیستم وابسته بوده و قدرت احیاء کنندگی پلی اتیلن گلیکول به وزن مولکولی آن بستگی دارد . همچنین با افزایش وزن مولکولی پلی اتیلن گلیکول (افزایش طول زنجیره مولکولی) قدرت احیاء کنندگی پلیمر افزایش می یابد و درغلظتهای بالای استات پالادیم, زمینه پلیمری با وزن مولکولی پایین توانایی احیای کامل پالادیم(II) به پالادیم اتمی را ندارد.