سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حسین مهرعلی –

چکیده:

در جریان سانحه یک سری واکنشهای روانی در افراد مواجهه یافته بروز می کند و میزان بروز این واکنشها در افراد بستگی به نوع فاجعه ، جنسیت ، نژاد ، برخورد والدین و ….. دارد . کودکان که بطور مستقیم و غیر مستقیم کهدرگیر حادثه گردیده اند نادیده انگاشته می شوند لذا صدمات روحی ، روانی و جسمانی در آینده برای ایشان و جامعه ایجاد می گردد از این رو تحقیق حاضر با توجه به اهمیت موضوع فوق الذکر میزان بروز اختلالات رفتاری رادر کودکان ۱۱-۷ ساله تفرش را در مقایسه با کودکان شهرستان بم مورد پژوهش قرار گرفته که پس از تجزیه وتحلیل بدست آمده میزان بروز اختلالات رفتاری به میزان ۱۲% در کودکان شهرستان تفرش در مقایسه با ۱۰۰% کودکان شهرستان بم با در نظر داشتن محدودیت های تحقیق در پسران و دختران مشاهده گردید . لذا ضروری است که خانواده ها ، امدادگران و ارگانهای خدماتی حمایتی با شیوه های برخورد با این عزیزان و اهمیت دادن به بحث حمایت روانی بیشتر آشنا گردند ، و این نکته که لحاظ گردد که سانحه ممکن است در هر منطقه ای حادث گردد و ما همواره بایستی آماده بوده و گام هایی در جهت پیشگیری از صدمات مالی و جانی و روانی برداریم ، و کودکان که قربانیان اصلی این حوادث هستند را یاری نماییم .