سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی بررسی راهکارهای مقابله با بحران آب

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مسلم درستکار – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی فارس
علی اکبر کامگار حقیقی – دانشیار بخش آبیاری دانشکده کشاورزی

چکیده:

خشکسالی و کاهش میزان بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک خسارت زیادی را به تولید محصولات کشاورزی وارد می آورد. از این جهت گیاهان زراعی که دارای ریشه سطحی بوده سریعتر آسیب می بینند. ولی تاثیر خشکسالی و کم آبی در درختان میوه در زمان طولانی تری آشکار می شود. برخی ازگونه ها و ارقام درختان میوه، مقاومت بیشتری به کم آبی نشان می دهند. انجیر بادام، پسته و انگور از جمله درختانی هستند که تا حدودی به کم آبی مقاومت داشته و حتی در برخی موارد بارندگی های زیاد باعث کاهش کیفیت محصول آنها میشود. با توجه به این که انگور دارای ارقام تجاری زیادی بوده و در شرایط مختلف آب و هوایی رشد و نمی می نماید لذا نیاز به تحقیقات وسیعی پیرامون این گیاه می باشد. از این رو به منظور دستیابی به ارقام مقاوم به خشکی در سال ۷۷ قلمه دوازه رقم انگور معروف استان جمع آوری و پس از ریشه دار نمودن در اسفندماه ۷۸ برروی تراس های پلکانی حفاظتی که در زمینی شیب دار ایجاد شده بود به همراه قلمه های بدون ریشه در دو آزمایشگاه جداگانه غرس گردید. فواصل قلمه ها از یکدیگر و عرض تراسهای محل کاشت ۲ متر می باشد میزان بارندگی طی سالهای ۷۹-۷۸ و ۸۰-۷۹ به ترتیب ۲۱۴ و ۲۷۰/۵ میلی متر بود. در تابستان سال ۷۹ به علت کاهش شدید نزولات آسمانی به هر گودال کاشت ۳۰ لیتر آب در ۶ نوبت داده شد ولی در خشکسالی سال ۸۰ به نهالها آب داده نشد. طی فصل رشد میزان استقرار قلمه هایکاشت شده براساس تعداد قلمه های سبز شده قطر شاخه اصلی ( میلی متر)، طول شاخه اصلی ( سانتی متر) و تعداد برگ هر نهال تعیین گردید.